Waar vakmanschap vanzelfsprekend is Met onze jarenlange ervaring kunt u als klant rekenen op deskundig advies zowel voor als na uw aankoop bijInstallatiebedrijf H. v/d Wal. Lees meer over het ontstaan van ons bedrijf op onze pagina bedrijfshistorie

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Installatiebedrijf H v/d Wal met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Installatiebedrijf H v/d Wal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Installatiebedrijf H v/d Wal alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Installatiebedrijf H v/d Wal niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Installatiebedrijf H v/d Wal worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Installatiebedrijf H v/d Wal uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Installatiebedrijf H v/d Wal worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.